Salgsbetingelser

Standardbetingelser vedr. udvikling af hjemmeside, grafik og tryksager m.m.

Disse betingelser er gældende mellem bestiller og ITTP. Betingelser er gældende for produktion af hjemmesider og trykte medier.

Sideordnet med nærværende betingelser tilhører specifik: tilbud, evt. beskrivelse og evt. sitemap.

Disse standardbetingelser gælder ikke en “500 kroners løsning” - Se separate betingelser her

1. Tilbud

 1. ITTP er bundet af afgivet tilbud i 30 dage.
 2. Aftale er indgået når kunde har accepteret tilbud, mundtligt eller skriftligt.
 3. Fremsendte tilbud er afgivet under forudsætning af at kunde leverer aftalte materiale til aftalt tid.
 4. Evt. tidsfrist for levering af den i tilbuddet aftalte ydelse, rykkes eller bortfalder i det tilfælde, at materiale ikke er afleveret rettidigt.

2. Ydelsen

 1. ITTP er forpligtet til at levere en brugergrænseflade med et standard grafisk design, der dog er tilpasset med kundens logo og farver.
 2. Evt. grafisk design tilpasset specielle ønsker, afregnes efter medgået tid - eller tilbud.
 3. Bliver det under opbygningsprocessen nødvendigt at tilføje yderligere sider eller elementer til løsningen, afregnes efter gældende prisliste.
 4. Kundens nye hjemmeside opbygges på et test-domæne. Det er kundens ansvar at følge opbygningen, og overholde korrektur frister. En evt. ikke overholdt korrektur frist, der medfører ekstra udviklingstid, afregnes efter medgået tid, til den enhver tid gældende timesats.
 5. Op til tre korrekturgange af designet er inkl. i det afgivne tilbud.
 6. Hjemmesiden leveres med opsatte Meta-titles og descriptions på forside såvel som hoved-undersider / kategorier. På disse sider udføres endvidere også 301 redirects fra gammel side, i det omfang det giver mening.
 7. Der opsættes samtidig Google Analytics og Google Search Console. En SEO rapport udsendes løbende over de første 2 måneder, med aktuelle placeringer på relevante søgeord.

3. Kunden

 1. Kunden forpligter sig til at aflevere materialer (logo, billeder, koder og tekst) i henhold til tidsplan (se også pkt. 1.c)
 2. ITTP er forpligtet til at levere hjemmeside, fuldt funktionsdygtig i forhold til seneste browser opdateringer. ITTP kan ikke garantere fuld funktionalitet på browser-versioner der er ældre end et år.
 3. Kundens projektansvarlige medarbejder skal på anmodning fra ITTP’s projektleder, bistå denne med alt nødvendig materiale for gennemførelse af projektet.
 4. Kunde har selv ansvar for fornyelse af domæne(r).

4. Opsigelse

 1. Hosting og serviceaftaler har 1 måneds opsigelse.
 2. Serviceaftaler er uopsigelige de første 6 måneder.

5. Pris

 1. Ud over tilbudsprisen er ITTP berettiget til at fakturere kunden for tid, vedr. leveret uegnet materiale.
 2. Abonnementer pristalsreguleres årligt 1. januar efter nettoprisindekset.
 3. Ekstraydelser som bl.a. fotografering, billedbehandling, tekst, oversættelse, tryk, levering og køb af fonte og billeder er ikke en del af tilbuddet, med mindre andet er aftalt. Kunden skal altid godkende evt. køb.

6. Betaling

 1. 50% af tilbudsprisen på projektet faktureres ved aflevering af designudkast. De resterende 50% af prisen faktureres 30 dage herefter.
 2. Serviceaftale betales kvartalsvis forud.
 3. Webhosting betales årligt forud.

7. Rettigheder

 1. Kunden indestår overfor ITTP at rettighedsbelagte elementer der er leveret til ITTP med det formål at indsætte på hjemmesiden og/eller trykte materialer, ikke krænker tredjemands rettigheder. Rejses der krav mod ITTP vedr. førnævnte, er kunden forpligtet til i enhver henseende at holde ITTP skadesløs.
 2. ITTP har ophavsret på udarbejdede af idéer, design og materiale til den fulde betaling er sket.
 3. ITTP  forbeholder sig ret til at bruge kunden som reference på websitet og i forbindelse med markedsføringsaktiviteter, med mindre andet er aftalt.

8. Levering og forsinkelse

 1. Levering finder sted på den med kunden aftalte tid. Er ingen leveringstid aftalt, finder levering sted, når produktet er færdigt. Kunden er berettiget til at hæve aftalen, såfremt ITTP overskrider tidsplanen væsentligt. Væsentlig forsinkelse indtræder tidligst ved mere end 30 arbejdsdages overskridelse af en aftalt frist. Kunden kan aldrig gøre forsinkelse gældende for produkter eller delleverancer som allerede er blevet leveret. Såfremt tidsplanen forlænges grundet forhold, som ITTP ikke bærer ansvar for (herunder forsinkelser eller manglende levering fra underleverandører, forsinkelser hos kunden og kundens manglende medvirken), kan forsinkelser ikke medføre, at kunden tillægges misligholdelsesbeføjelser, herunder ophævelsesadgang.
 2. Forsinkes eller forhindres levering grundet force majeure, kan ITTP ikke holdes ansvarlig. Skulle en begivenhed som ITTP ikke bærer ansvaret for medfører, at opfyldelse af ITTPs leveringsforpligtelser fordyres, er ITTP ikke forpligtet til at gennemføre disse. Ved beviselig rettidig afsendelse (i forhold til aftalte tidspunkt for levering) kan ITTP ikke holdes ansvarlig for post- og fragt leverandørs forsinkede levering eller bortkomst af forsendelse. Kunden kan aldrig gøre forsinkelse gældende for produkter som allerede er leveret. Kunden kan fortryde en indgået aftale, men kun såfremt meddelelse herom sker skriftligt og foreligger inden arbejdets start.
 3. Efter færdiggørelse af opgaven kan kopi af design filer/materiale udleveres til kunden, forudsat at der ikke er forfaldne krav mod kunden, og kunden betaler tidsforbrug efter gældende takster og omkostninger forbundet med udleveringen.

9. Fejl og mangler

 1. ITTP har intet ansvar for fejl, som kunden ikke skriftligt har rettet i korrektur eller prøvetryk. Såfremt kunden selv tilvejebringer filer, papir eller andet til leverancen, hæfter ITTP ikke for fejl eller mangler, der kan henføres til det tilvejebragte. Viser leverancen sig at være mangelfuld, er kunden forpligtet til straks at reklamere herover.
 2. ITTP er berettiget til at afhjælpe en mangel, såfremt dette kan ske inden 30 dage. 
 3. ITTP har ret til mer – eller mindre levering på indtil 15% af aftalt oplag. 
 4. Variationer i størrelse kan forekomme. Fra +/- 5mm til 4 %. Kunden accepterer, at der kan forekomme farveforskelle mellem det godkendte format og trykt medier, og sådanne kan aldrig udgøre en mangel.
 5. Der kan være stor farveforskel fra skærm til skærm og printer til printer. Vær opmærksom på, at farve differencer kan forekomme i det færdige produkt, og at dette ikke udgør mangler, der udløser misligholdelsesbeføjelser, medmindre der er begået konkrete fejl. Valg af papir og trykmetode har ligeledes indflydelse på farverne.
 6. Kunden forpligter sig til at godkende den endelige PDF, før den leveres til tryk. Godkendelse af den endelige PDF antages som værende godkendelse af tekst, billeder, opsætning, farver m.m.
 7. I tilfælde af forsinkelse af eller i tilfælde af mangler ved det leverede, hæfter ITTP ikke for kundens driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab, herunder tab som følge af kundens retsforhold overfor tredjemand.
 • Phillip Due

  Indehaver - Gunner Due Biler

  Som glad kunde igennem mange år kan jeg…

  Som glad kunde igennem mange år kan jeg kun anbefale ITTP og hele holdet bagved - stærkt og kreativt firma som i skrivende stund har løst alle de behov en moderne bilforhandler kan komme med.

  Vi ser frem til samarbejdet fremover

 • Jacob Jørgensen

  Marketingkoordinator - VELA

  Exceptionel god service og super support!

  Vi har indtil videre været kunde hos ITTP i snart et år, med et tocifret antal hjemmesider. Der har endnu ikke været en finger at sætte på noget.

  Når det kommer til webhosting, så vil vi helt klart anbefale ITTP. Vi var i stand til at få præcis det produkt, som passede bedst til vores behov.

 • Christian Boisen

  Sælger - DK AUTOMOBILER

  Fantastisk service og sparringspartner til WEB-løsninger

  Vi har igennem flere år brugt ITTP og har altid været glade for deres løsninger og ikke mindst den gode og hurtige service!

  Kenneth har altid godt humør når man skal bruge hans hjælp - Både til opbygning af ny hjemmeside, men også vedligehold af hjemmesiden! :)

 • Panilla

  Indehaver af Mybodyandmind

  Altid klar til at hjælpe med et "online…

  Altid klar til at hjælpe med et "online smil", når ens egne evner ikke slår til og er der straks når man akut har brug for en IT ekspert. TAK!

 • Mads Bo Falden

  Indehaver - ScreenLine

  ITTP webløsning med værdi

  Vil gerne anbefale at du kontakter firmet ITTP, for en hurtigt og effektivt gennemgang af dine muligheder for webløsninger til din virksomhed. Fornuftige priser, som giver en stor værdi for den lille investering..

 • Tina Risager

  Indehaver - Resopti

  Tak for hjælpen til ITTP

  I forstår at sætte jer ind i min virksomheds profil og udviklingsbehov - ved at optimere hjemmesidens opsætning og funktion...så kan jeg bruge min tid på det, som jeg er god til.

 • John Ilum Christensen

  Indehaver - Toolsproffen

  Super gode til web shops og nemme at…

  Super gode til web shops og nemme at arbejde sammen medVi kan kun anbefale.

 • Mie Bendsen

  Indehaver - Concreto

  God service

  God service, professionelt arbejde og hurtige svartider

 • Nikolaj Lauritsen

  Praktikant - MARCOD

  Imødekommende, effektiv og hurtig service

  Nu har jeg benyttet ITTP og deres services i over et år og jeg har udelukkende haft positive oplevelser. Når det opstår et problem er de hurtige til at tage hånd om det og komme med kreative og hurtige løsninger. Man kan mærke at det er medarbejdere, der ved, hvad de laver og som brænder for deres fag.

 • Jan Lorenzen

  Indehaver - BMC Leasing A/S

  Supergod service

  Vi har brugt ITTP i en del år, og er superglade for den service og indsats, som Allan yder.

  Meget hurtig respons, god til at komme med inputs og konstruktive forslag, vi giver dette web-firma vor allerbedste anbefaling.

 • Ciara Ryan

  Assistant Marketing - Scanel International A/S

  Flot arbejde, lynhurtigt arbejde

  Flot arbejde, lynhurtigt arbejde, det-gjorde-det-nemt-for-mig arbejde. Små og store ting er blevet udført med god indsigt i og forståelse for konceptet.

ITTP
+45 71 99 04 09
Silovej 8, 9900 Frederikshavn
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
CVR: 32 18 67 50