Logo webbureau ITTP Responsive logo webbureau ITTP
Webbureau ITTP

Salgs- & leveringsbetingelser

Standardbetingelser vedr. udvikling af hjemmeside m.m.

Disse betingelser er gældende mellem bestiller og ITTP. Sideordnet med nærværende betingelser tilhører specifik: tilbud, evt. beskrivelse og evt. sitemap.

1. Tilbud

 1. ITTP er bundet af afgivet tilbud i 30 dage.
 2. Aftale er indgået når kunde har accepteret tilbud, mundtligt eller skriftligt.
 3. Fremsendte tilbud er afgivet under forudsætning af at kunde leverer aftalte materiale til aftalt tid.
 4. Evt. tidsfrist for levering af den i tilbuddet aftalte ydelse, rykkes eller bortfalder i det tilfælde, at materiale ikke er afleveret rettidigt.

2. Ydelsen

 1. ITTP er forpligtet til at levere en brugergrænseflade med et standard grafisk design, der dog er tilpasset med kundens logo og farver.
 2. Evt. grafisk design tilpasset specielle ønsker, udføres efter medgået tid - eller tilbud.
 3. Bliver det under opbygningsprocessen nødvendigt at tilføje yderligere sider eller elementer til løsningen, afregnes efter gældende prisliste.
 4. Kundens nye hjemmeside opbygges på et test-domæne. Det er kundens ansvar at følge opbygningen, og overholde korrektur frister. En evt. ikke overholdt korrektur frist, der medfører ekstra udviklingstid, som faktureres kunden efter medgået tid, til den enhver tid gældende timesats.
 5. Op til tre korrekturgange af designet er inkl. i det afgivne tilbud.
 6. Hjemmesiden leveres med opsatte Meta-titles og descriptions på forside såvel som hoved-undersider / kategorier. På disse sider udføres endvidere også 301 redirects fra gammel side, i det omfang det giver mening.
 7. Der opsættes samtidig Google Analytics og Google Search Console. En SEO rapport udsendes løbende over de første 2 måneder, med aktuelle placeringer på relevante søgeord.

3. Kunden

 1. Kunden forpligter sig til at aflevere materialer (logo, billeder, koder og tekst) i henhold til tidsplan (se også pkt. 1.c)
 2. ITTP er forpligtet til at levere hjemmeside, fuld funktionsdygtig i forhold til seneste browser opdateringer. ITTP kan ikke garantere fuld funktionalitet på browser-versioner der er ældre end et år.
 3. Kundens projektansvarlige medarbejder skal på anmodning fra ITTP’s projektleder, bistå denne med alt nødvendig materiale for gennemførelse af projektet.
 4. Kunde har selv ansvar for fornyelse af domæne(r)

4. Opsigelse

 1. Hosting og serviceaftaler har 1 måneds opsigelse.
 2. Serviceaftaler er uopsigelige de første 6 måneder.

5. Pris

 1. Ud over tilbudsprisen er ITTP berettiget til at fakturere kunden for tid, vedr. leveret uegnet materiale.
 2. Abonnementer pristalsreguleres årligt 1. januar efter nettoprisindekset.

6. Betaling

 1. 50% af den tilbudte pris på hjemmesiden faktureres ved aflevering af designudkast. De resterende 50% af prisen faktureres 30 dage herefter.
 2. Serviceaftale betales kvartalsvis forud.
 3. Webhosting betales årligt forud.

7. Tredjemands rettigheder

 1. Kunden indestår overfor ITTP at rettighedsbelagte elementer der er leveret til ITTP med det formål at indsætte på hjemmesiden, ikke krænker tredjemands rettigheder. Rejses der krav mod ITTP vedr. førnævnte, er kunden forpligtet til i enhver henseende at holde ITTP skadesløs.
Allan Nielsen, indehaver - Webbureau ITTP

Allan Nielsen

Indehaver
allan@ittp.dk

Martin Ehlers, projektleder - Webbureau ITTP

Martin Ehlers

Projektleder
martin@ittp.dk

Kenneth Kjær, webudvikler - Webbureau ITTP

Kenneth Kjær Nielsen

Webudvikler
kn@ittp.dk

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og hold dig up-to-date
med de nyeste trends og hvad der rør sig hos ITTP.

Tilmeld nyhedsbrev

71 99 04 09

info@ittp.dk